SK0QO mobil

Nu finns årsmöteshandlingarna att hämta

Author: SA0BFC Published: 2017-02-19 19:42:28

Nu finns årsmötehandlingarna att hämta för dig som är medlem.

Årsmötet hålls den 5 mars i Kvarnbäcksskolan.

Läs mer...

Kvarnbäcksskolan: Om VHF/UHF, contesting mm

Author: SA0BFC Published: 2017-02-15 20:56:35

Om VHF/UHF, contesting mm. Onsdag den 22 februari i Jordbro.

Nu på onsdag den 22 februari får vi besök av Peter SM0BSO och Christer SM0NCL som kommer att berätta om bl a contesting på VHF och UHF låga delarna.

Läs mer...

Välbesökt möte med Tilman

Author: SA0BFC Published: 2017-02-09 21:27:52

Ännu ett populärt besök av Tilman

Onsdagskvällen på skolan blev mycket välbesökt när ett 30-tal personer samlats för att höra Tilman berätta om spännande ämnen. Den här gången var det hypereffektiva digitala moder som JT65 och JT9 som stod överst på programmet men som vanligt blev det en dos SDR också, ett av Tilmans favoritämnen som han gärna delar med sig av.

Läs mer...

Studiematerial om elektromagnetiska fält

Author: SA0BFC Published: 2017-02-08 17:40:15

SSA har tagit fram ett nytt studiematerial som handlar om elektromagnetiska fält, EMF. Kunskap om detta ingår i kunskapskraven för certifikatprovet men kursmaterial har hittills saknats vilket gjort det svårt att studera ämnet.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har påtalat bristen och har ställt krav på att ämnet måste ingå i utbildningen av nya radioamatörer och dessutom att de som redan har certifikat ska ta del av materialet för att öka kunskaperna om EMF.

Läs mer...

Är du intresserad av att lära dig telegrafi?

Author: SA0BFC Published: 2017-02-08 13:24:25

[ (bild) ]Är du intresserad av att lära dig telegrafi?

Under kommande klubbledarträff den 16 februari, så kommer en av frågorna på agendan handla om intresset av att arrangera en gemensam CW-kurs inom distrikt 0.

Läs mer...